Informatyka – pisanie prac

Masz problem z napisaniem swojej pracy dyplomowej? Nie wiesz jak się do tego zabrać, a może po prostu nie masz czasu. Zdaj się na mnie! Z wykształcenia jestem informatykiem, języki programowania nie mają przede mną żadnych tajemnic.

Moje prace są na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i stylistycznym. Piszę prace od początku do końca. Gotowa praca zawiera wstęp, zakończenie, profesjonalnie wykonane wykresy, schematy, fragmenty skryptu a ewentualny kod jest zamieszczony w formie załącznika.  Zarówno tekst jak i kod jest autorski, w całości napisany przeze mnie. Dlatego nie musisz się obawiać plagiatu.

Pracę piszę w oparciu o fachową literaturę przedmiotu językiem właściwym dla pracy naukowej. Umieszczone w pracy przypisy oraz bogata bibliografia, w raz ze zredagowaniem jej zgodnie z wymogami uczelni nadają pracy schludny, elegancki wygląd, a także naukowy charakter.

Moja oferta obejmuje:

 • przygotowanie konspektu do zatwierdzenia przez promotora
 • napisanie pracy
 • bezpłatne poprawki
 • stały kontakt

Przeciętny czas realizacji to około miesiąc. Nie musisz płacić z góry za całość, jak w innych serwisach. U mnie płacisz za każdy rozdział osobno. Zapraszam do wypełnienia formularza i zapoznania się ze szczegółami.

Iwona

Kilka przykładowych realizacji

 • Zabezpieczanie baz danych, 60 stron.
 • Sklep internetowy jako sposób na wykorzystanie internetu w firmie, 85 stron.
 • Bezpieczeństwo protokołów sieciowych na przykładzie TCP/IP, 70 stron.
 • Programowanie obiektowe w Javie – charakterystyki filtrów analogowych dolnoprzepustowych Butterwortha i Czebyszewa + program w Javie, 75 stron.
 • Zintegrowane systemy informatyczne (analiza porównawcza systemów) analiza wdrożeń na przykładzie SAP R/3, BAAN IV oraz MBS Navision, 115 stron.
 • Oracle i MySQL – studium porównawcze, 135 stron.
 • Algorytmy DES i IDEA na tle współczesnych algorytmów szyfrujących, 40 stron.
 • Programowanie obiektowe w języku C++, 55 stron.
 • Serwery internetowe Linuxa, 120 stron.
 • Sieci komputerowe – projektowanie, 120 stron.
 • Środowisko Linux, 80 stron.